باسلامبه اطلاع می رساندباتوجه مشکلات نرم افزاری پیش آمده بر روی سرور با IP>144.76.57.231 کلیه اطلاعات به سرور جدید با مشخصات زیر طی 24 الی 48 ساعت آینده منتقل خواهد شد.از همکاری  شما سپاس گزاریمپس ...