مقالات

  تغییر صفحه پیش فرض به جای index.php

در هاست لینوکس معمولا صفحه پیشفرض Index.php  می باشد،بنابراین در صورتی که تمایل دارید صفحه دیگری...