نمایندگی مستر لینوکس حرفه ای

با خرید این سرویس می توانید در زیر مجموعه خود نمایندگی هاست و هاست معمولی ایجاد و کسب در آمد نمایید.

برنزی

نمایندگی مستـــر هاست لینوکس حرفه ای

 • فضا
  100گیگابایت
 • پهنای باند
  نامحدود
 • تعداد اکانت مجاز
  نامحدود
 • تعداد نماینده مجاز
  10
نقره ای

نمایندگی مستـــر هاست لینوکس حرفه ای

 • فضا
  200گیگابایت
 • پهنای باند
  نامحدود
 • تعداد اکانت مجاز
  نامحدود
 • تعداد نماینده مجاز
  50
طلایی

نمایندگی مستـــر هاست لینوکس حرفه ای

 • فضا
  300گیگابایت
 • پهنای باند
  نامحدود
 • تعداد اکانت مجاز
  نامحدود
 • تعداد نماینده مجاز
  نامحدود
الماس

نمایندگی مستـــر هاست لینوکس حرفه ای

 • فضا
  500گیگابایت
 • پهنای باند
  نامحدود
 • تعداد اکانت مجاز
  نامحدود
 • تعداد نماینده مجاز
  نامحدود