هاست لینوکس حرفه ای در دیتاسنتر صفر و یک ایران

برنزی

هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • 500 مگابایت
  فضا
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند
نقره ای

هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • 1 گیگابایت
  فضا
 • 20 گیگابایت
  پهنای باند
تجاری پایه

هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • 3 گیگابایت
  فضا
 • 40 گیگابایت
  پهنای باند
تجاری

هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • 5 گیگابایت
  فضا
 • 60 گیگابایت
  پهنای باند
طلایی پایه

هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 300 گیگابایت
  پهنای باند
طلایی

هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • 30 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
الماس پایه

هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • 60 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
الماس

هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • 150 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند