باسلام

به اطلاع می رساند

باتوجه مشکلات نرم افزاری پیش آمده بر روی سرور با IP>144.76.57.231 کلیه اطلاعات به سرور جدید با مشخصات زیر طی 24 الی 48 ساعت آینده منتقل خواهد شد.
از همکاری  شما سپاس گزاریم
پس اتمام انتقال اطلاعیه جدیدی ارسال خواهد شد.

IP جدید :
144.76.75.239


باکمال احترام


Thursday, December 14, 2017

<< بازگشت